top of page

May I bring some LOVE to your May?

Máj je mezdinárodne uznávaný ako mesiac lásky. Mal by to byť jeden z najkrajších mesiacov roka, s príjemným slnečným počasím, s prísľubom leta vo vánku a prebúdzajúcou sa prírodou všade okolo nás. Mal by. No tohto roku do prvého mája čerešňové kvety dávno dokvitli a prísľubu leta je len ťažko uveriť. Ostáva nám dúfať, že aspoň láska nepodlieha klimatickým zmenám :)

Rada by som vám preto predstavila 10 anglických výrazov, ktoré vnesú trochu lásky do vášho mája.

May I? Smiem?


1. to fall head over heels in love

= to completely fall in love

"He fell head over heels in love with her."

po uši sa zamilovať

2. love at first sight

= when two people fall in love the first time they see each other

"He met her in supermarket and it was love at first sight."

láska na prvý pohľad

3. to be lovey-dovey

= for a couple to show everyone how much they are in love

"They're so lovey-dovey, always whispering to each other and looking into each other's eyes."

byť "zaláskovaný"

4. to pop the question

= to ask somebody to marry you

"He finally popped the question! They are getting married this summer."

požiadať o ruku

5. to tie the knot

= to get married

"We tied the knot in a little chapel in the Arkansas border."

uzavrieť manželstvo (doslova zaviazať uzol s niekým)
6. to find Mr. Right

= to find the right person or the perfect person to marry

"She just hasn't found Mr Right