top of page

12 reasons why to teach your child English

Ani neviem porátať na prstoch, koľkokrát som dostala otázku: 

"A prečo je treba učiť dieťa po anglicky už teraz? Veď má ešte len (doplň ľubovoľné číslo) rokov. Teraz by sa malo učiť iné veci, trénovať motoriku a hrať sa."

Možno sa to pýtaš tiež, a ak nie, pravdepodobne sa sa to pýtala tesne predtým, ako ste sa naplno začali doma angličtine venovať😅. Ver mi, že v istom bode som sa to pýtala aj ja! 


Odpoveď je pritom veľmi jednoduchá. 

"No práve! Je veľa vecí, ktoré sa dieťa v tomto veku učí. Každá mama to doma robí. Striháte, vystrihujete, lepíte, vyfarbujete, zlepujete, kreslíte, vyrábate, prevliekate, navliekate, presýpate? Spievate, recitujete, beháte, skáčete, tancujete a hráte  sa na obchod, školu či hasičov? Obťahujete, krúžkujete, spájate, trénujete čiary a kruhy? Však áno. A toto všetko robíme pri rôznych anglických aktivitách tiež


Podstatu anglickej výuky v škôlkarskom veku veľmi pekne vystihuje moja obľúbená veta  z príručky pre učiteľov predprimárneho vzdelávania: 


We teach the whole child through English. 


Učenie jazyka v tomto veku nie je nejaká zručnosť izolovaná od zvyšku kognitívneho rozvoja. 

💫Ale všetky tie vyššie menované aktivity robíme prostredníctvom angličtiny a zároveň učíme angličtinu pomocou všetkých vyššie menovaných aktivít ❤️  Tak ako rozvíjate svoje dieťa v slovenčine, môžete aj v angličtine. Nepotrebujete čas navyše, len prepnúť do iného jazyka💪


To je však iba krátka odpoveď na túto otázku. Dôvodov, prečo začať s angličtinou už v škôlkarskom veku doma s mamou je milión, ale aby ste nemali príliš dlhé čítanie,zhrnula som vám 12 zásadných dôvodov prečo začať s angličtinou už teraz :


✨✨✨


1. Rýchlejšie učenie: 

Deti majú v tomto veku predispozíciu na učenie sa jazykov. Hovoríme o senzitívnom období na jazyky. Práve nové slová sa učia rýchlejšie ako čokoľvek iné - a to v akomkoľvek jazyku, ktorému sú pravidelne vystavené. Učenie je rýchlejšie a efektívnejšie.


2. Prirodzená flexibilita: 

Deti sa ľahšie adaptujú na výslovnosť a gramatiku nového jazyka, pretože ich mozog je pružnejší a otvorenejší na nové zážitky. Nemajú obavy experimentovať s novým jazykom, akceptovať nové pravidlá, vyslovovať slová, ktoré nevedia vysloviť, ani sa neobávajú gramatickej chyby.


3. Učenie nápodobou: 

Varia v detskej kuchynke, kočíkujú bábiku, búchajú s kladivom a behajú s detským šraubovákom- deti sa prirodzene učia nápodobou a opakujú po nás všetko (niekedy aj to, čo nechceme). Ak je pre mamu prirodzené prepnúť zrazu do angličtiny a rozprávať iným jazykom, bude aj pre dieťa.


4. Rozvíjanie kognitívnych schopností: 

Učenie sa angličtiny v škôlkarskom veku podporuje rozvoj širokého spektra kognitívnych schopností, ako je pamäť, logické myslenie a riešenie problémov. Učenie sa jazyka je najlepšie hnojivo pre mozog a je pre dieťa benefitom dokonca aj v prípade, ak sa daný cudzí jazyk nenaučí – a jeho mozog sa bude akýkoľvek ďalší jazyk učiť v budúcnosti efektívnejšie.


5. Rozšírenie kultúrneho povedomia: 

V iných krajinách sa ľudia rozprávajú inými jazykmi. Jeden predmet má viacero pomenovaní v iných jazykoch. Pochopenie tohto konceptu, ktorý je pre dieťa v tomto veku úplne nový, je nielen základný stavebný kameň učenia sa jazykov, ale pomáha dieťaťu uchopiť svet vo svojej rozmanitosti a oceniť rôznorodosť vo svete.


6. Predstihnutie akademického úspechu: 

Deti, ktoré sa učia angličtinu od mala, dosahujú lepšie výsledky v ďalšom vzdelávaní, rýchlejšie na už dosiahnuté vedomosti nabaľujú nové a celkovo získavajú náskok, ktorý je ostatným rovesníkom ťažko dobehnúť. Pevné základy, ktoré takto v predstihu získajú tvoria stabilný kameň, na ktorom môžu s ľahkosťou stavať a ukladať ďalšie vedomosti. A ako napredujú, majú stále lepšie šance na vzdelanie a neskôr aj kariérny rast.


7. Lepšie šance na medzinárodné vzdelávanie: 

Angličtina je často používaným jazykom vo svete obchodu, vzdelávania a kultúry, čo otvára dvere k medzinárodným vzdelávacím príležitostiam a zamestnaniu, ale aj k čerpaniu informácií a inšpirácií z celého sveta a rozširovaniu obzorov.


8. Radosť z učenia: 

Učenie sa nového jazyka je zábavné a stimulujúce, deti objavujú nové slová, frázy a príbehy. Učiť sa je prirodzená náplň ich každého dňa a deti majú preto veľmi silnú vnútornú motiváciu učiť sa a zlepšovať sa – ako v lezení, neskôr chodení a behaní či tancovaní, tak aj v používaní jazyka. Z každého úspechu – zvládnutého slovíčka alebo naučenej riekanky – majú radosť, ktorá ich motivuje opäť ísť vpred a posilňuje ich záujem o učenie sa a rozvoj. Táto motivácia je žiaľ často prevalcovaná návalom povinností v škole a zamenená za externú motiváciu uspokojiť pani učiteľku alebo dostať jednotku. Učenie prestáva byť učením pre radosť, ale stáva sa nástrojom k získaniu uznania a pochvaly.


9. Povzbudenie väzby matka-dieťa: 

Učenie sa angličtiny doma so svojou mamou posilňuje väzbu medzi dieťaťom a mamou, a pomáha budovať ich spoločný vzťah. Spolu objavujú nové veci a zdieľajú spoločné zážitky. Trávia svoju zmysluplný čas pri zábavných aktivitách a pridanie jazyka do spoločných hier často predstavuje pre mamu ten nový rozmer, ktorý jej pred tým chýbal a hra s dieťaťom ju začína viac baviť a je prirodzene angažovanejšia, nie len nesústredený prísediaci rozmýšľajúci, čo uvarí na obed. Mama cíti, že sa pri dieťati predsa len nejak realizuje a kreatívne rozmýšľa a to ju nabíja a samú motivuje prinášať nové hry a aktivity v angličtine.


10. Prirodzené prostredie učenia: 

Domáce prostredie poskytuje ideálnu príležitosť pre dieťa, aby sa učilo angličtinu v príjemnom a prirodzenom prostredí, kde sa cíti bezpečne a pohodlne. Všetky rekvizity a predmety každodenného života máte po ruke a mnohé hračky, ktoré už teraz doma máte, môžete použiť na rozvoj anglickej slovnej zásoby. Stačí sa poobzerať po detskej izbe.


11. Flexibilita a pružnosť

Učenie sa angličtiny doma umožňuje flexibilitu a pružnosť v rýchlosti ale tiež spôsobe učenia sa. Čo baví Tvoje, dieťa? Akým spôsobom sa najlepšie učí? Kedy je pre neho najvhodnejší čas? Mama najlepšie nacíti a navníma potreby a záujmy dieťaťa a prispôsobí tomu spoločné aktivity v angličtine. Navyše, keďže trávi s dieťaťom každý jeden deň má možnosť prinášať angličtinu v krátkych časových intervaloch pravidelne každý deň či obdeň, na rozdiel od krúžku jedenkrát za týždeň.


12. Vytvorenie pozitívneho vzťahu k angličtine: 

Učenie sa angličtiny doma so svojou mamou – to je množstvo pozitívnych zážitkov a krásnych spomienok, ktoré dieťa má, a angličtina sa stáva niečím príjemným, zaujímavým a zmysluplným. Neskôr v škole môžu na tomto vzťahu stavať a angličtina nie je len cudzí jazyk, ktorému nerozumie a musí sa nabifľovať slovíčka- je to jazyk v ktorom je pre neho prirodzené učiť sa komunikovať a bez obáv používa, to čo už vie.


A mohla by som pokračovať, ale asi aj stačí😅 Ak si dočítala až sem, je mi jasné, že ťa domáce učenie angličtiny zaujíma a ja sa veľmi teším, že je to tak! Sleduj ma v skupine zdarma  Mama je najlepšia učiteľka pre ďalšie tipy a rady a dôvody prečo a ako zoznámiť naše deti s angličtinou. 


Na marec niečo véééeľmi zaujímavé chystám, tak aby si bola pritom 💪Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
Archive

subscribe for updates

Congrats! You’re subscribed! Super! Budeme Vám zasielať novinky!

bottom of page