top of page

NO TRANSLATIONS, PLEASEūüôŹ

ńĆasto od maminiek pońćujem vetu: VŇ°etko ńćo poviem po anglicky poviem potom aj po slovensky, ideme na to tak dvojjazyńćne.

Pozor na tento pr√≠stup! Preńćo nie je dobr√© uńćiŇ• sa prekladom?


  • DieŇ•a si r√Ĺchlo zvykne, Ňĺe nemus√≠ d√°vaŇ• pozor, lebo maminka to povie aj po slovensky a prestane sa na anglińćtinu s√ļstrediŇ• - pritom tr√©novanie tej schopnosti dek√≥dovaŇ• v√Ĺznam v cudzojazyńćnej vety je absol√ļtne kńĺ√ļńćov√©.

  • DieŇ•a sa zańćne spoliehaŇ• na tie pomyslen√© vl√°kna medzi dog a pes a jablko a apple vo svojej slovnej z√°sobe a uńćenie sa st√°va pomalŇ°ie a oveńĺa √ļnavnejŇ°ie.

  • Niektor√© slov√≠ńćka maj√ļ viac v√Ĺznamov alebo naopak ich nejde ńĺahko preloŇĺiŇ•, pretoŇĺe v danom jazyku nie je tak√Ĺ ekvivalent. Veńĺmi r√Ĺchlo to vedie k zm√§tku v slovnej z√°sobe.

  • Pozor aj na vety typu: Ako sa povie ps√≠k po anglicky? Tu tieŇĺ ide o preklad.

To neznamen√°, Ňĺe nem√īŇĺete dieŇ•aŇ•u nikdy nińć preloŇĺiŇ• alebo vysvetliŇ•, ale ak je cel√© uńćenie zaloŇĺen√© na tomto, je to to ist√©, ako keńŹ sme si v Ň°kole do slovn√≠ńćka p√≠sali na jednu stranu slovensk√© a na druh√© anglick√© slovo, anglick√© zakryli a bifńĺovali.


AŇĺ nakoniec to videlo k tomu Ňĺe hovor√≠me po anglicky vety ako We were at vist = boli sme na n√°vŇ°teve, It¬īs lot¬īs of hours = je veńĺa hod√≠n, I have 5 years = m√°m 5 rokov.


Takto sa ńćlovek totiŇĺ nenauńć√≠ myslieŇ• v druhom jazyku, ale bude si musieŇ• v hlave neust√°le prekladaŇ• slovensk√ļ vetu do anglickej, k√Ĺm ju bude schopn√Ĺ povedaŇ•. Jednak to dlho trv√° a jednak jazyk je vtedy neprirodzen√Ĺ a ńćasto konńć√≠ prekladmi, ktor√© v druhom jazyku ned√°vaj√ļ zmysel.
Comentarios


Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
Archive

subscribe for updates

Congrats! You‚Äôre subscribed! Super! Budeme V√°m zasielaŇ• novinky!

bottom of page