top of page

Aj Tvoje deti robia v anglickom jazyku chyby?

Poznáte to. To nadšenie, keď povie po anglicky prvé slová. Tú radosť, keď začne hovoriť prvé vety. A potom to príde. CHYBY.

My dospelý z nich máme stres. Prečo je to tak a ako na chyby reagovať?


Musím povedať hneď prvú dôležitú vec, a to že chyby nie sú problém.

Chyby neznamenajú, že ich neučíte dosť dobre a mali by ste prestať. Chyby sú prirodzená súčasť učenia a bez nich to nejde. Chyby by robili aj pri naj-profi naj-špičkovejšom lektorovi.

My máme z nášho školského systému žiaľ zaužívané že chyba je problém, niečo nesprávne, takže obavy z chýb deti plynúce sú prirodzené. Chyba znamená trest, chyba znamená hneď horšiu známku. Tri chyby v diktáte a máš dvojku. Nikoho nezaujíma ďalších 50 slov, ktoré sú napísané správne.

Preto máme my dospelý strach robiť chyby. Deti to tak