top of page

klasický učebnicový kurz   UT 17:10- 18:25

(pokračovanie z minulého roka)

SYSTÉM KLIENTSKYCH ZLIAV
 • Pokračujúci študenti získavú každý ďalší kurz v zľave 10%, akciová cena je vždy uvedená pri vybranom kurze. Akciovú cenu môžu využiť aj noví študenti pri skorom prihlásení.

 • Motivačná zľava 10 % je určená pre najlepšieho študenta v jednotlivých kurzoch Busy Bees. Môžete ju získať, ak napíšete záverečný test najlepšie zo skupiny.

 • Dajte o nás vedieť a priveďte k nám vaších priateľov. Za nového klienta, ktorý si u  nás zakúpi kurz získavate opäť 10% zľavu.

Zľavy je možné kombinovať :)

Zľavy nemožno uplatniť na individuálne kurzy, ďakujeme za porozumenie.

PRIESTORY

Jazykovú školu English House nájdete v tichej uličke neďaleko Gagarinky na poschodí rodinného domu.

Aj atmosféra je u nás rodinná - so študentami si (samozrejme po ich súhlase) tykáme, pred hodinou si môžete u nás spraviť kávičku a čaj, či ponúknuť sa niečím sladkým a vypiť si ju hoci aj na terase alebo v našej obývačke. Náš tím lektorov sa stará o pohodovú atmosféru a naše farebné a útulné učebne zabezpečia, že sa budete cítiť príjemne a ako doma. V uvoľnenej nálade sa lepšie študuje i konverzuje :)

V každej učebni nechýba klimatizácia, k dispozícii je aj malá knižnica (na ktorej rozrastaní sa postupne pracujeme) a bez problémov zaparkujete priamo pred školou.

Jazyková škola English House
Jazyková škola English House
pohodová učebňa Chill-out English
A čo tak učiť sa na terase?
učebňa Busy Bees
recepcia v English House
učebňa Speak & Talk
TYPY KURZOV

Ponúkame tri základné typy semestrálnych kurzov : Chill-out English, Speak & Talk, English for Busy Bees. Každý má svoje osobitosti a je zameraný na riešenie konkrétneho problému štúdia cudzieho jazyka.

Ako sa naučiť angličtinu? Vyriešte s nami váš problém!

Okrem toho ponúkame intenzívne 1-dňové víkendové kurzy zamerané na gramatiku alebo slovnú zásobu, angličtinu pre mamičky na materskej a samozrejme individuálne hodiny. Obľúbená je aj možnosť absolvovať individuálne hodiny vo dvojici, kedy si cenu za hodinu delíte medzi seba dvaja a intenzita výučby je stále veľmi vysoká.

Semestrálne kurzy trvajú 4 mesiace (16 týždňov), pričom usilovné včielky makajú na kurze s intenzitou 2x do týždňa, konverzačné kurzy prebiehajú raz týždenne. Veľkou výhodou naších kurzov Busy Bees a Chill-out je 75 minútová hodina, to je  presne čas, ktorý sa ešte dokážete plne sústrediť po pracovnom dni. Na kurze Speak&Talk zase môžete využiť obľúbené permanentky.

Školský rok je rozdelený na 3 semestre, po skončení semestra môžete nastúpiť na pokračujúci kurz alebo zmeniť typ kurzu podľa záujmu, pričom si môžete vychutnať zľavu pre našich študentov (viac info o zľavách nižšie) :)

Jesenný semester: 24.9.2018 - 25.1.2019

Vianočné prázdniny: 21.12.2018 - 06.01 2019

Jarný semester: 18.02.2019 - 07.06. 2019

Veľkonočné prázdniny: 18.04.2019 - 23.04.2019

Letný semester: 01.07.2019 - 28.08.2019

PODMIENKY VZDELÁVANIA:

 • Podmienka účasti študenta vo verejnostnom kurze pre dospelých je vek 15 rokov.

 • Registrácia formou emailu alebo telefonická registrácia má status osobnej registrácie. Prihláška nadobúda platnosť jej potvrdením jazykovou školou. Prihlásenie do kurzu je záväzné. Odstúpenie od zmluvy je upravené nižšie v časti vrátenie školného.

 • Školné je možné platiť na základe vystavenej faktúry, ktorá je zasielaná elektronicky. Faktúru je potrebné uhradiť aspoň 3 dni pred začatím kurzu. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet školy.

 • Škola môže z dôvodu nenaplnenia kapacít kurzu takýto kurz zrušiť, budete o tom informovaný emailom.

 • Škola má právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnôv, zmena lektora, zmena učebne, zrušenie hodiny apod.)

 • Škola si  zároveň  vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti. Klient bude o takejto zmene včas informovaný a bude mu vrátená alikvótna časť školného.

 • Nárok na akúkoľvek zľavu musí študent nahlásiť pred začatím registrácie, spätne nárok na zľavu nie je možné uplatniť.

 • Školné nezahŕňa učebnú literatúru, tá je zahrnutá v Zápisnom a účtuje sa automaticky. Pokiaľ nechcete, aby vám učebnicu zabezpečila škola, informujte nás o tom. 

 •  Prestup do iného kurzu vyššej alebo nižšej úrovne konzultujte emailom na englishhouse.martina@gmail.com. Prestup je možný pokiaľ na požadovanom kurze je voľné miesto.

 • Za neúčasť študenta na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu, ani náhradnú hodinu.

 • Škola nepreberá hmotnú zodpovednosť za osobné veci študenta.

 • Podpísaním prihlášky študent súhlasí so spracovaním osobných údajov (meno, priezvisko, bydlisko...) na účely vystavenia faktúry.

 • Študent dáva povolenie na posielanie informácií ohľadom kurzov emailom.

 • Úplné znenie obchodných podmienok si môžete prečítať tu:

Vrátenie školného:
 

 • 100% zostávajúceho školného sa vracia pri zrušení kurzu školou. Škola si vyhradzuje právo zrušiť kurz / skupinu s nízkym počtom účastníkov. Platba bude účastníkovi vrátená na účet v plne uhradenej sume.

 • 90% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu pred začiatkom kurzu.

 • 70% zostávajúceho školného sa vracia na základe písomnej žiadosti pri vystúpení z kurzu do 7 kalendárnych dní od prvej vyučovacej hodiny, na ktorú sa študent zaregistroval, neskôr študent stráca nárok na vrátenie školného.

bottom of page