top of page
Jazyková škola English House - skvelé kurzy angličtiny v Ružinove

English for busy bees

 
Ste "usilovná včieľka"?
Je vaším cieľom nakopnúť vašu angličtinu a rýchlo robiť pokroky?
Ste odhodlaní tvrdo pracovať na dosiahnutí svojho cieľa?
Ste rozhodnutí nevykašlať sa na domáce úlohy?

Tak tento kurz je pre Vás!

Trvanie jesenného semestra:  23.09.2019 - 20.01.2020

Dĺžka jesenného semestra: 16 týždňov

Vianočné prázdniny: 20.12.2019 - 06.01.2020

Počet ľudí v skupine: 4 - 6

BUDEME:

 • makať na Vašej angličitne - gramatike,výslovnosti, slovnej zásobe

 • postupovať podľa špičkovej učebnice ENGLISH FILE (najnovšie vydanie) s prepracovanou metodológiou

 • cvičiť Vašu schopnosť porozumieť hovorenému slovu, privyknúť ucho na rôzne prízvuky, aby ste sa dorozumeli všade vo svete

 • učiť sa vyjadriť Vaše myšlienky

 • hravou formou opakovať preberané učivo

 • precvičovať gramatiku pomocou zábavných konverzačných cvičení

 • konverzovať v pároch aj v rámci celej skupiny

 • príjemne sa cítiť a tešiť sa z komunikácie v anglickom jazyku : )

 • makať na vašej angličtine - gramatike,výslovnosti, slovnej zásobe

 • postupovať podľa špičkovej učebnice ENGLISH FILE (najnovšie vydanie) s prepracovanou metodológiou

 • cvičiť vašu schopnosť porozumieť hovorenému slovu, privyknúť ucho na rôzne prízvuky, aby ste sa dorozumeli všade vo svete

 • učiť sa vyjadriť vaše myšlienky

 • hravou formou opakovať preberané učivo

 • precvičovať gramatiku pomocou zábavných konverzačných cvičení

 • konverzovať v pároch aj v rámci celej skupiny

 • príjemne sa cítiť a tešiť sa z komunikácie v anglickom jazyku : )

NEBUDEME:

 • iba čítať a prekladať texty

 • písať dlhé eseje na hodine

 • celú hodinu vypracovávať gramatické cvičenia

 • mať nosy stále zaborené v knihách

 • rozprávať po slovensky (slovenčina sa používa na nižších úrovniach pri vysvetľovaní gramatiky)

 • rátať koľko minút ešte ostáva do konca

 • nudiť sa :)

K tomuto kurzu sa účtuje zápisné 21 EUR.

V cene zápisného je učebnica, zápisník a pero.

(Cena samotnej učebnice v kníhkupectve je 21 EUR)

Študenti pokračujúci z minulého semestra zápisné neplatia.

Študenti ktorí už učebnicu majú alebo si ju želajú zabezpečiť po vlastnej osi prosím informujte nás o tejto skutočnosti. 

Popis jednotlivých úrovní si môžete pozrieť nižšie

Pred prihlásením sa na kurz prosíme o vyplnenie testu na zaradenie do vhodnej úrovne.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

Aká úroveň je pre vás vhodná?

Už som sa rozhodol

1x týždenne 75 min.          

Beginner 1
 

Utorok 17:10 –18:25

Cena: 132 EUR

Akciová cena:  120 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU:  19.02.2019 - 04.06.2019

(16 75-minútových hodín)

Beginner 2
 

Streda 17:10 –18:25

Cena: 115 EUR

Akciová cena:  105 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU:  20.02.2019 - 05.06.2019

(14 75-minútových hodín)

Úroveň Beginner 1. (Začiatočník) UT 17:10-18:25

Tento kurz je určený študentom – začiatočníkom. Vedia základné frázy, slovíčka, avšak nevedia tvoriť vety, otázky, množné číslo a časovať sloveso byť. Pôjdeme pomaly od základov od abecedy a čísloviek a naučíme sa tvoriť jednoduché vety, pracovať so zámenami a slovesom byť TO BE. Pomaly budujeme slovnú zásobu.

Učebnica:                

English File 3rd Edition Beginner (učebnica nie je v cene)

Lekcie 1A - 5A (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Úroveň Beginner 2. (Začiatočník) ST 17:10-18:25

Tento kurz je určený študentom – začiatočníkom, ktorí však už vedia časovať sloveso BYŤ a používať pomocné sloveso DO. Budeme ďalej budovať vaše základy a naučíme sa tvoriť rozkazovací spôsob, prítomný priebehový a minulý čas, pracovať so slovesami CAN´T, LIKE, LOVE. Budujeme slovnú zásobu.

Učebnica:                

English File 3rd Edition Beginner (učebnica nie je v cene)

Lekcie 7A - 10B (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

BEGINNER

Anchor 1

01.a 08.05.  sú štátne sviatky  - nevyučuje sa!

ELEMENTARY 

1x týždenne 75 min.          

Elementary 1.
 

Pondelok 17:10 –18:25

Cena: 125 EUR

Akciová cena: 115 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU:  18.02.2019 - 03.06.2019

(15 75-minútových hodín)

Úroveň Elementary 1. (Falošný začiatočník) PO 17:10-18:25

Tento kurz je určený študentom – začiatočníkom, ktorí sa však už základy anglického jazyka učili a ovládajú nejaké základné anglické slovíčka alebo frázy, ale potrebujú svoju angličtinu oprášiť a upevniť základy. Zopakujeme časovanie slovesa byť a ako tvoriť otázky s pomocným slovesom DO.  Pridáme si k tomu množné číslo, predložky, zámená a veľa zaujímavých slovíčok.

Učebnica:                

English File 3rd Edition Elementary (učebnica nie je v cene)

Lekcie 1A- 4C (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

22.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

Elementary 2.
 

Utorok 17:10 –18:25

Cena: 132 EUR

Akciová cena: 115 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU:  19.02.2019 - 04.06.2019

(16 75-minútových hodín)

Úroveň Elementary 2. (Falošný začiatočník) UT 17:10-18:25

Tento kurz je určený študentom, ktorí už nie sú úplní začiatočníci, ale ktorí už ovládajú časovanie slovesa byť, tvorenie otázky pomocným slovesom DO, vedia používať príslovky. Budeme pokračovať anglickými časmi (minulý a prítomný priebehový čas), zopakujeme si slovesá CAN´T a LIKE a naučíme veľa užitočnej slovnej zásoby.

Učebnica:                

English File 3rd Edition Elementary (učebnica nie je v cene)

Lekcie 5A- 8C (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Anchor 2

2x týždenne po 75 min.

Pre-Intermediate 1.

Utorok a štvrtok 18:30-19:45

Cena: 249 EUR

Akciová cena: 225 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU: 19.02.2019 -06.06.2019

(31 75-minútových hodín)

18.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

Úroveň Pre- Intermediate 1 (mierne pokročilý)  UT-ŠT 18:30-19:45

Z gramatiky si preberieme napríklad:  slovosled v otázke, prítomný a minulý čas - jednoduchý aj priebehový, ako vyjadriť budúcnosť. To všetko na pozadí tém ako Rande na slepo, Na správnom mieste s nesprávnou osobou, Plány a sny, Móda a nákupy, Význam naších snov.

 

Učebnica:

English File 3rd Edition Pre-Intermediate (učebnica nie je v cene)

lekcie 1A-6C  (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

2x týždenne po 75 min.

Pre-Intermediate 2.

Pondelok a Streda 18:30-19:45

Cena: 239 EUR

Akciová cena: 217 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU: 18.02.2019 -05.06.2019

(29 75-minútových hodín)

22.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

01.a 08.05.  sú štátne sviatky  - nevyučuje sa!

Úroveň Pre- Intermediate 2 (mierne pokročilý)  PO-ST 18:30-19:45

Z gramatiky si preberieme napríklad: prvú a druhú podmienkovú vetu, vetné vzorce, modálne slovesá, predprítomný čas, trpný rod a frázové slovesá. To všetko na pozadí tém ako Strachy a fóbie, Pán nerozhodný, Murphyho zákony, Ste ranné vtáča? Dá sa naučiť cudzí jazyk za 1 mesiac? Zrodený spievať

 

Učebnica:

English File 3rd Edition Pre-Intermediate (učebnica nie je v cene)

lekcie 7A-12C  (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Anchor 3

PRE-INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

1x týždenne  75 minút

Intermediate 1

Utorok  18:30–19:45

Cena: 132 EUR

Akciová cena: 115 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU: 19.02.2019- 04.06.2019

(16 75-minútových hodín)                    

18.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

Úroveň Intermediate 1 (stredne pokročilý) UT 18:30-19:45

Témy, o ktorých sa budeme rozprávať: Úspech  alebo zlyhanie? Moderné maniere, Športové povery, Muži a ženy - stereotypy alebo pravda? a mnohé iné.

Zopakujeme všetky gramatické časy, modálne slovesá, prídavné mená a členy. Pôjdeme ale viac do hĺbky, aby sme porozumeli, aký je medzi jednotlivými časmi rozdiel, kedy ktorý použiť a prečo je treba ich vedieť!

 

Učebnica:

English File 3rd Edition - Intermediate (učebnica nie je v cene)

lekcie 1A - 5B  (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

2x týždenne  75 minút

Intermediate 1.

Pondelok a Streda 18:30-19:45

Cena: 239 EUR

Akciová cena: 217 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU: 18.02.2019 -05.06.2019

(29 75-minútových hodín)

               

22.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

01.a 08.05.  sú štátne sviatky  - nevyučuje sa!

Úroveň Intermediate 1. (stredne pokročilý) 18:30-19:45

Témy, o ktorých sa budeme rozprávať: Úspech  alebo zlyhanie? Moderné maniere, Športové povery, Muži a ženy - stereotypy alebo pravda? a mnohé iné.

Zopakujeme všetky gramatické časy, modálne slovesá, prídavné mená a členy. Pôjdeme ale viac do hĺbky, aby sme porozumeli, aký je medzi jednotlivými časmi rozdiel, kedy ktorý použiť a prečo je treba ich vedieť!

 

Učebnica:

English File 3rd Edition - Intermediate (učebnica nie je v cene)

lekcie 1A - 5B  (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Utorok a Štvrtok 18:30-19:45

Cena: 249 EUR

Akciová cena: 225 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU: 19.02.2019 -06.06.2019

(31 75-minútových hodín)

18.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

1x týždenne  75 minút

Intermediate PLUS

Štvrtok 17:10-18:25

Cena: 125 EUR

Akciová cena: 115 EUR

(platí pre našich študentov)

                  

TRVANIE KURZU: 21.02.2019 - 06.06.2019

(15 75-minútových hodín)                    

18.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

Úroveň Intermediate PLUS (stredne pokročilý+)  ŠT 17:10-18:25

 

Pre všetkých študentov, ktorí absolvovali level Intermediate, ale ešte si netrúfajú na Upper Intermediate, máme skvelý medzistupeň - Intermediate PLUS. Budete sa venovať najproblematickejšej gramatike levelu Intermediate,  rozšírite si slovnú zásobu a postupne sa pripravíte na náročné štúdium ďalšieho levelu. Pomôže dokonale zvládnuť úroveň B1 a zakusnúť sa do B2.

Učebnica:

English File 3rd Edition - Intermediate PLUS (učebnica nie je v cene)

lekcie 4A - 6B  (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Anchor 4

UPPER- INTERMEDIATE

1x týždenne  75 minút

Upper-Intermediate 2.

Streda 17:10 –18:25

Cena: 115 EUR

Akciová cena: 105 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU:  20.02.2019 - 05.06.2019

(14 75-minútových hodín)      

01.a 08.05.  sú štátne sviatky  - nevyučuje sa!

Úroveň Upper Intermediate 2 (Vyšší pokročilý)  ST 17:10-18:25

Tento kurz je určený študentom, ktorí nemajú problém vyjadriť svoje myšlienky, ale chcú si rozšíriť slovnú zásobu, konverzovať na zaujímavé témy, cibriť si ucho na porozumenie autentickej angličtiny s rôznymi prízvukmi a zdokonaľovať svoju angličtinu hlbším pochopením jednotlivých detailov gramatiky. Prejdeme si použitie neurčitku a gerundia, minulý čas modálnych slovies a zmyslové slovesá, naučíme sa správne používať get used to a be used to.

Učebnica:

 

English File 3rd Edition -Upper-Intermediate  (učebnica nie je v cene)

Lekcie: 6A-8A (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

1x týždenne  75 minút

Upper-Intermediate 1.

Štvrtok 18:30 –19:45

Cena: 125 EUR

Akciová cena: 115 EUR

(platí pre našich študentov)

TRVANIE KURZU:  

(15 75-minútových hodín)      

18.04. sú Veľkonočné prázdniny - nevyučuje sa!

Úroveň Upper Intermediate 1 (Vyšší pokročilý)  ŠT 18:30-19:45

Tento kurz je určený študentom, ktorí nemajú problém vyjadriť svoje myšlienky, ale chcú si rozšíriť slovnú zásobu, konverzovať na zaujímavé témy, cibriť si ucho na porozumenie autentickej angličtiny s rôznymi prízvukmi a zdokonaľovať svoju angličtinu hlbším pochopením jednotlivých detailov gramatiky. Pokiaľ sa nachádzate na tomto leveli cesta k úrovni  Pokročilý bude zdĺhavá a kľukatá. Najťažší krok je ten posledný, uľahčite si ho s nami!

Chill & Learn! Kurz kombinuje pohodové konverzácie a hry  s tvrdou prácou na vašej gramatike, pre dosiahnutie maximálneho efektu!

Učebnica:

New English file 3rd Edition- Upper-Intermediate (učebnica nie je v cene)

Lekcie: 1A -2A (rýchlosť napredovania je prispôsobená účastníkom kurzu)

nazri do knihy

Anchor 5

Pre aktuálnu ponuku kurzov nás prosím kontaktujte e-mailom :)

povedali o nás

"Hodiny sa mi páčia, sú pestré, aj gramatika, aj počúvanie aj rozprávanie - to čo potrebujem "

— Daniela Chmelová

bottom of page