top of page

10 English Idioms related to spring season (part I.)

Najprv si povedzme, čo sú to idiómy - sú to ustálené spojenia, ktorých význam sa nedá priamo odvodiť z významu jednotlivých slov. Angličtina ich používa veľké množstvo, rovnako ako slovenčina či čeština. Tie slovenské sa ale nedajú preložiť doslovne do angličtiny - a preto je fajn sa rovno naučiť, aké idiómy používa angličtina.


Vajíčkami, kuriatkami a inými symbolmi jari sa to celkom slušne hemží aj v anglických idiómoch, prinášam vám moje najobľúbenejšie vhodné k tomuto ročnému obdobiu.


1. A happy bunny

= a happy, satisfied person.

šťastný ako blcha

That's brilliant news, you must be a very happy bunny!

Also often used in the negative.

He's not been a happy bunny since he lost his job.

2. don't put all your eggs in one basket

= don't risk losing everything by putting all your efforts or all your money into one plan

Nestav všetko na jedného koňa.

I didn't want to put all my eggs in one basket, so I played five different lottery games, but lost all of them.

3. The grass is always greener on the other side (of the fence)

= people are never satisfied with their own situation; they always think others have it better.

Lepšie chutí ovocie z cudzej záhrady.

I sometimes ​think I'd be ​happier ​teaching in Spain. Oh well, the grass is always ​greener on the other ​side!

4. Don’t count your chickens before they are hatched

= you should not make ​plans that ​depend on something good ​happening before you ​know that it has ​actually ​happened

Nekrič hop, kým nepreskočíš.

You might be able to get a loan from the bank, but don't count your chickens.

5. Black sheep

= a ​person who has done something ​bad that ​brings ​embarrassment or ​shame to his or her ​family.

čierna ovca (rodiny)

He's the ​black ​sheep of the ​family.

Máme pre vás ešte 5 idiomov! 2.časť bude uverejnená už vo štvrtok :)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
Archive

subscribe for updates

Congrats! You’re subscribed! Super! Budeme Vám zasielať novinky!

bottom of page