top of page

   Súhlas na spracovanie osobných údajov

 

Osobné údaje uvedené v registračnom formulári budú spracovávané v súlade so zákonom 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Vyplnením registračného formulára dávam Fyzickej osobe zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu Banská Bystrica, Číslo živnostenského registra: 620-36789 - Mgr. Martina Rapcová - English House , IČO 47950315, miesto podnikania Jelšová 33, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika do odvolania súhlas na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári na účely vytvárania databázy zákazníkov a za účelom oslovovania ma o nových produktoch. Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na registrovanú adresu, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu englishhouse.martina@gmail.com. Mám právo na opravu nesprávnych, neaktuálnych a neúplných osobných údajov, blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

bottom of page