top of page

10 typických chýb you don’t want to do

To err is human - Mýliť sa je ľudské, o to viac v cudzom jazyku. Angličtina je jazyk vskutku jedinečný. Plná výnimiek a homofónnych slov. Slov, ktoré nevieme napísať ako počujeme, slov ktoré majú množstvo rôznych významov a naopak tam kde slovenčine stačí jeden výraz angličtina potrebuje dva. Niet divu, že pletie hlavy mnohým :)


V zásade možno chyby, ktoré v angličtine robíme, rozdeliť do dvoch skupín- chyby na ktoré nás zvádza náš rodný jazyk a chyby na ktoré zvádza angličtina sama (a často ich robia aj rodení hovorcovia).


V tomto článku sme pre vás zosumarizovali zopár zásadných najčastejšie sa opakujúcich “ slovakizmov“ v angličtine.

1. I have 35 years.

Typický problém vyplývajúci z priameho prekladu zo slovenčiny do angličtiny. Nemôžeme vlastniť vek, preto sloveso have tu nie je správne. V angličtine povieme akí sme starí.

I am 35 years old.

2. chef & boss:I have a good chef.

Keď sú slová v angličtine a slovenčine podobné, máme tendenciu myslieť si, že znamenajú to isté. A hoci football je futbal a telephone je telefón, chef znamená šefkuchár, nie šéf. Pokiaľ teda nepracujete v kuchyni, váš šéf je váš boss, nie váš chef. Pritom boss môže byť aj muž či žena.

I have a good boss.

3.Slovosled: At the weekend visited us my mother-in –law.

Cez víkend nás navštívila moja svokra. V slovenčine úplne v pohode veta, teda pokiaľ dobre vychádzate so svokrou ;) Slovosled je však v angličtine oveľa prísnejší. Vetná stavba Podmet –Prísudok nepustí. Vždy hovoríme Kto urobil a čo urobil, v tomto poradí.

My mother – in –law (kto) visited us (čo urobil) at the weekend.

4. I haven‘t time for this.

Have má v angličtine dve funkcie – pomocného alebo plnovýznamového slovesa. V tomto prípade have je klasické plnovýznamové sloveso, rovnako ako read alebo cook. Keď nečítať je don’t read a nevariť je don‘t cook, rovnako zápor od slovesa have je don‘t have, nie haven‘t. Tvar haven’t sa nám sem pletie z predprítomného času I haven’t been to the USA, alebo z britskej formulky I haven’t got time kedy má have funkciu pomocného slovesa. V týchto príkladoch už neznamená vlastniť, význam vete dodáva druhé sloveso.

I don’t have time for this.

5. listen & hear: I didn‘t listen the bell.

Slovenčina má dve odlišné výrazy – počuť a počúvať. Takisto má angličtiny hear a listen. Sloveso hear znamená zachytiť zvuk naším sluchom, nezávisle od toho, či chceme alebo nie. Do slovenčiny ho môžeme preložiť ako počuť. Sloveso listen používame, keď sa snažíme vedome počúvať. Na to, aby ste niečo mohli počúvať, musíte vynaložiť nejaké úsilie alebo venovať tomu pozornosť.

I didn’t hear the bell because I was listening to music.

6. know & can: I know ski.

Fráza I don‘t know sa prekladá ako neviem, preto máme pocit, že sloveso know znamená vedieť. I know ski potom vyzerá ako správna voľba. Know však v skutočnosti znamená poznať, mať vedomosť. Keď však vieme niečo robiť, máme nejakú zručnosť, musíme použiť sloveso can.

I can ski.


7. stay & live: We lived in a lovely hotel when we were in Paris.

Live sa do slovenčiny prekladá ako žiť aj ako bývať. I live in Bratislava. We live longer than the previous generations. V obidvoch príkladoch je live použité správne, vyjadruje permanentnú aktivitu. Ak však cestujeme napríklad na dovolenku, a prechodne bývame v hoteli, alebo u kamárata, sloveso live už nie je správne.

We stayed in a lovely hotel.

8. ride & drive

V slovečine síce jazdíme v aute aj na bicykli, in English we drive a car but ride a bike (podobne aj ride a motorbike a ride a horse)


9. borrow & lend

Angličtina nemá zvratné zámená ako slovenčina, preto požičať a požičať si vyjadruje dvoma odlišnými slovesami. Dôležité je od koho kam smeruje požičiavaná vec.

I lent a book to a friend. Požičal som knihu priateľovi.

I borrowed a book from a friend. Požičal som si knihu od priateľla.

10. wear & carry: I always wear an umbrella in my handbag.

V slovenčine nosíme oblek a nosíme aj aktovku či dáždnik. V angličtine máme ale slovesá dve, kým wear znamená nosiť- mať na sebe, carry znamená niesť, napríklad v ruke. We wear suits but carry a briefcase or an umbrella.

I always carry an umbrella in my handbag.

Ako takéto chyby prestať robiť?


Najlepší spôsob, ako vyliečiť "diagnózu preklad" je dostať viac angličtiny DNU. Aby zaplavila všetky staré vzorce a prekladové pojítka, ktoré máme medzi slovenským a anglickým šuplíkom v hlave. Aby potom mohla ísť angličtina VON bez toho, aby sme sa furt zdržovali aj nazeraním do slovenského šuplíka.

No a ako dostať angličtinu dnu, do hlavy? Celé správne spojenia, frázy, vety?

UŠAMI A OČAMI. Počúvaním a čítaním.


Rada Ti o tom poviem viac na webinári zdarma vo štvrtok 20.6. Prihlásiť sa môžeš tu:

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
Archive

subscribe for updates

Congrats! You’re subscribed! Super! Budeme Vám zasielať novinky!

bottom of page