top of page

10 typických chýb you don’t want to do

To err is human - Mýliť sa je ľudské, o to viac v cudzom jazyku. Angličtina je jazyk vskutku jedinečný. Plná výnimiek a homofónnych slov. Slov, ktoré nevieme napísať ako počujeme, slov ktoré majú množstvo rôznych významov a naopak tam kde slovenčine stačí jeden výraz angličtina potrebuje dva. Niet divu, že pletie hlavy mnohým :)


V zásade možno chyby, ktoré v angličtine robíme, rozdeliť do dvoch skupín- chyby na ktoré nás zvádza náš rodný jazyk a chyby na ktoré zvádza angličtina sama (a často ich robia aj rodení hovorcovia).


V tomto článku sme pre vás zosumarizovali zopár zásadných najčastejšie sa opakujúcich “ slovakizmov“ v angličtine.