top of page

5 MÝTOV O JAZYKU


2. Najlepší spôsob ako sa naučiť cudzí jazyk je rozprávanie

Jeden z najobľúbenejších mýtov, ktorý priniesol boom komunikatívnej metódy výučby. Učiteľ hovorí na hodine čo najmenej, dáva priestor žiakom, ktorý je nútený rozprávať hneď od prvej hodiny. V skutočnosti je však hovorenie imitácia počutého.


Ani v rodnom jazyku sme si nevymysleli vlastnú gramatiku, či slovíčka, odpočúvali sme ich od rodičov a okolia. Rovnako pri cudzom jazyku je nevyhnutné veľa vstrebávať hovorené aj písané slovo, aby sme mali čo imitovať. Len tak si osvojíme gramatické štruktúry a slovnú zásobu na vyjadrenie vlastných myšlienok. Čím rozsiahlejší vstup, tým prirodzenejšia bude naša vlastná produkcia a ľahšie vytvoríme vlastné vety.


Pokiaľ sa študent v začiatkoch výučby sústredí hlavne na spíking namiesto na reading a listening, nenaučí sa dostatok slov a vetných vzorcov a uviazne v limitovanej slovnej zásobe a gramatike.

Vyjadrovať svoje myšlienky bude preňho vždy obtiažne.


Kedy je hovorenie či konverzačný kurz vhodný?

Spíking má svoje neodmysliteľné plusy- precvičuje získané vstupy, napomáha plynulosti vyjadrovania a ukladá naše vedomosti do dlhodobej pamäte. Zvyšuje vašu sebadôveru a je silným motivačným faktorom, koniec koncov, je samotným dôvodom prečo sa vôbec daný jazyk učíme. Rovnako nám pomáha rozpoznať, kde máme medzery a inšpiruje nás daný slovný zvrat si vyhľadať či zamyslieť sa nad stavbou vety.

Pokiaľ sa vám však stáva, že neviete ako začať vetu, alebo sa zastavíte uprostred a neviete pokračovať alebo vetu aj napriek tomu nemotorne zosmolíte, alebo nesmelo zašomrete slovo ktoré viete, že na dané miesto vo vete asi ani nepatrí alebo ho neviete správe vysloviť, potrebujete zvýšiť VSTUP, nie množstvo konverzácií. Potrebujete počúvať a čítať a počúvať a čítať. Čo nie je dnu – v hlave – nemôže ísť von.

V English House prinášame konverzačné kurzy až od levelu Pre-Intermediate – Mierne pokročilý. Vtedy je už študent oboznámený s dostatočnou slovnou zásobou, rozumie základným časom a vie vyjadriť prítomnosť, minulosť a budúcnosť. Ani na tomto leveli však nie je vhodné úplne opustiť štúdium z učebnice a vrhnúť sa iba do konverzácií. Konverzácia napomáha precvičovať naučené tvary a upevňuje v pamäti slovíčka, ktoré sa už študent naučil, sama o sebe ale neposúva študenta vpred.

Konverzačný kurz je však skvelým doplnkom klasického kurzu zameraného na všetky 4 jazykové zručnosti (čítanie, hovorenie, počúvanie, písanie) kde na hovorenie nemusí byť vždy dostatočný priestor. Rovnako efektívne môže konverzačný kurz účinkovať počas “prestávky” medzi kurzami, či už napríklad v lete, alebo po ukončení úrovne pred nástupom do druhej.

Študenti na vyšších úrovniach, ktorí pociťujú v oblasti hovorenia deficit, majú väčšinou všetci rovnaký problém. Nazýva sa syndróm úzkeho hrdla fľaše. Aj slovnú zásobu majú, aj tú gramatiku už vedia, aj už toho veľa prečítali či napočúvali. Žiaľ, každý jeden kúsok gramatiky, každé jedno slovíčko je ako kamienok uložený do fľašky (rozumej váš rozum). Jeden po druhom vošiel dnu, žiaľ keď fľašu prevrátite naopak a chcete vysypať obsah, kamienky ostanú zaseknuté v úzkom hrdle fľaše.

Preto keď chcete začať hovoriť, zrazu vás nenapadne ani základné slovíčko a spravíte gramatickú chybu v tom, čo už máte dávno zmáknuté. Vaše vedomosti ostali zaseknuté v hrdle fľašky a nechú ísť von. Na tento problém je konverzačný kurz ako stvorený. Je to, ako keď buchnete do fľaše kečupu –zo pár krát, a začne to liezť von :)

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
Archive

subscribe for updates

Congrats! You’re subscribed! Super! Budeme Vám zasielať novinky!

bottom of page